Chow Chow姨的狗狗樂園

創立年份:1997-12
寵物數量:68
電  話:90708001/ 60909731
地  址:上水古洞河上鄕馬草壟路一號閘
聯  絡:朱姑娘/ 叮噹媽
牌  照:
電郵地址:jl60909731@gmail.com
Facebook:Chow Chow姨的狗狗樂園

籌物中

該月累計捐出0件寵物糧食,糧食價值HK$0,平臺額外捐出HK$0
善長 捐贈貨品 完成時間