MonPetit 金裝/銀罐系列

Monpetit 金裝貓罐頭 嚴選吞拿魚塊 85g (單罐)

¥7.45

(不含運費與稅費)

    瀏覽次數:3717
    總銷量:11345
    庫存:98
    原產地:泰國


cat cat
評論 :
2019-03-15 19:41:06 購買了2個
User_824266
評論 :
2019-03-09 13:18:25 購買了10個
yoyowa
評論 :
2019-02-20 23:02:21 購買了96個
User_687567
評論 :
2019-02-12 20:08:41 購買了24個
User_545149
評論 :
2019-02-12 18:47:01 購買了3個
User_112774
評論 :
2019-01-25 13:16:19 購買了9個
User_112774
評論 :
2019-01-25 11:56:34 購買了7個
Lawrence Chow
評論 :
2019-01-12 14:05:05 購買了3個
User_824266
評論 :
2019-01-11 14:54:48 購買了20個
chuhin215
評論 :
2019-01-02 11:32:04 購買了24個
User_084154
評論 : 一般是不給差評的,這次真是太氣人了,提現大半年了還沒有給我操作,8月份申請一次18號就給我拒絕了,在提現就是直接回復提交財務處理,也沒處理,財務在忙的話,我申請幾個月了也該給操作了吧,黑心商家,買的罐頭貓也不吃,要買的話建議還是去正規店鋪買,客服 回復也巨慢
2018-12-28 15:09:37 購買了1個
yoyowa
評論 :
2018-10-23 08:07:47 購買了96個
User_611047
評論 :
2018-10-09 23:02:32 購買了5個
宋惠彬
評論 :
2018-10-09 15:57:34 購買了1個
User_824266
評論 :
2018-10-06 15:08:33 購買了25個
chuhin215
評論 :
2018-10-04 23:35:28 購買了24個
User_438747
評論 : 快送貨
2018-10-04 18:33:46 購買了15個
Cas
評論 :
2018-09-26 16:24:35 購買了20個
Cas
評論 :
2018-09-26 16:23:25 購買了20個
User_221592
評論 :
2018-09-25 21:34:40 購買了24個
User_463612
評論 :
2018-09-23 09:47:32 購買了10個
SaSa
評論 :
2018-09-20 16:49:22 購買了2個
SaSa
評論 :
2018-09-04 13:21:08 購買了5個
yoyowa
評論 :
2018-08-23 16:57:34 購買了72個
User_902278
評論 :
2018-08-22 20:54:28 購買了5個
User_098364
評論 : good
2018-08-16 19:29:55 購買了2個
User_824266
評論 :
2018-08-07 22:33:15 購買了10個
User_545149
評論 :
2018-07-31 15:56:56 購買了2個
love DC pet shop
評論 : 其他品牌好過這個
2018-07-28 07:10:17 購買了2個
User_019999
評論 :
2018-07-25 17:17:00 購買了11個
ChanBuBu
評論 :
2018-07-10 17:33:29 購買了5個
User_261447
評論 : 包裝完好
2018-07-07 15:18:06 購買了10個
inggg1223
評論 :
2018-07-04 15:23:16 購買了1個
User_828054
評論 :
2018-06-25 21:01:20 購買了24個
User_442233
評論 :
2018-06-22 03:42:31 購買了24個
User_194825
評論 :
2018-06-19 13:05:56 購買了2個
User_438019
評論 :
2018-06-15 06:52:48 購買了20個
User_438019
評論 :
2018-06-15 06:51:59 購買了10個
User_438747
評論 :
2018-05-27 22:27:29 購買了10個
yoyowa
評論 :
2018-05-13 21:28:12 購買了96個
User_398300
評論 : 超级慢两个月了差不多还没到货~要知道那么久就不会买了
2018-05-09 20:10:35 購買了10個
User_751924
評論 :
2018-05-02 09:40:28 購買了5個
User_427408
評論 :
2018-05-01 20:45:58 購買了12個
User_221592
評論 :
2018-04-28 06:58:57 購買了72個
User_853766
評論 :
2018-04-27 21:48:26 購買了12個
User_228969
評論 :
2018-04-26 12:21:56 購買了24個
Miko
評論 :
2018-04-23 18:22:17 購買了24個
Jencil
評論 :
2018-04-09 01:11:58 購買了1個
十面埋伏
評論 : 快、靚、正
2018-04-01 13:46:26 購買了120個
十面埋伏
評論 : 比超市平
2018-03-18 18:50:39 購買了26個
cleochung
評論 :
2018-03-04 16:19:58 購買了2個
yoyowa
評論 :
2018-02-27 21:00:32 購買了48個
Herokat
評論 :
2018-02-12 04:36:02 購買了1個
yoyowa
評論 :
2018-02-11 11:30:28 購買了96個
User_821854
評論 : 很好
2018-02-02 00:38:54 購買了5個
User_713127
評論 :
2018-01-26 00:42:49 購買了1個
大舊
評論 :
2018-01-19 06:07:06 購買了2個
User_865665
評論 :
2018-01-07 21:54:21 購買了5個
User_821854
評論 : 大爺很喜歡
2017-12-24 14:32:04 購買了4個
User_737384
評論 :
2017-12-18 20:32:35 購買了1個
User_545149
評論 :
2017-12-18 15:01:12 購買了5個
Carmanst
評論 :
2017-11-30 12:50:51 購買了6個
cleochung
評論 :
2017-11-21 20:30:15 購買了10個
idyidy1983
評論 : good
2017-11-13 16:10:54 購買了2個
User_733773
評論 :
2017-11-11 14:35:39 購買了6個
gary7g
評論 :
2017-11-10 10:23:58 購買了5個
yoyowa
評論 :
2017-11-09 23:57:38 購買了72個
User_924216
評論 :
2017-11-08 00:49:48 購買了4個
Andy Lee
評論 :
2017-11-05 23:28:42 購買了5個
kennethyeung
評論 :
2017-10-31 00:49:13 購買了6個
getwayhk
評論 :
2017-10-20 01:42:04 購買了2個
User_712188
評論 :
2017-10-17 14:24:53 購買了2個
十面埋伏
評論 : 平靚正
2017-10-15 21:23:59 購買了18個
大舊
評論 :
2017-10-07 14:29:01 購買了2個
User_924216
評論 :
2017-10-03 23:03:13 購買了2個
User_709450
評論 :
2017-10-02 08:15:42 購買了1個
User_597851
評論 :
2017-09-30 12:24:14 購買了12個
User_876010
評論 : 當天只送了50罐,仍欠10罐,我已致電你們公司,直至今天仍未答覆
2017-09-26 17:41:10 購買了60個
User_824266
評論 :
2017-09-25 08:50:28 購買了5個
User_085173
評論 :
2017-09-21 13:16:45 購買了144個
User_438019
評論 :
2017-09-19 04:00:10 購買了24個
User_098364
評論 :
2017-09-16 01:49:54 購買了2個
chuhin215
評論 :
2017-09-15 20:29:26 購買了24個
User_563818
評論 :
2017-09-05 19:03:30 購買了8個
User_221592
評論 :
2017-09-02 05:14:23 購買了24個
Sara Lee
評論 :
2017-09-01 08:45:03 購買了10個
Dingdong
評論 :
2017-08-30 23:01:53 購買了2個
User_221592
評論 :
2017-08-08 19:29:57 購買了72個
User_192366
評論 :
2017-08-08 19:22:58 購買了10個
User_712188
評論 :
2017-08-05 07:52:53 購買了2個
User_457821
評論 :
2017-07-31 21:26:32 購買了1個
Peter Chan
評論 :
2017-07-26 17:08:15 購買了12個
Miko
評論 :
2017-07-25 20:29:26 購買了48個
User_124365
評論 :
2017-07-20 15:54:51 購買了3個
User_085173
評論 :
2017-07-17 14:57:52 購買了144個
User_266969
評論 :
2017-07-16 18:32:08 購買了5個
cleochung
評論 :
2017-07-14 19:08:17 購買了10個
yoyowa
評論 : 快靚正,訂開唔多講。。
2017-07-08 09:45:07 購買了144個
User_221592
評論 :
2017-07-05 00:23:11 購買了72個
User_923433
評論 :
2017-07-04 22:05:05 購買了1個
Smallfat
評論 :
2017-06-26 22:44:01 購買了1個
User_712188
評論 :
2017-06-22 16:59:18 購買了4個
Carmanst
評論 :
2017-06-18 13:43:12 購買了2個
User_221592
評論 :
2017-06-15 13:14:39 購買了24個
Ting
評論 :
2017-06-12 14:14:25 購買了1個
Carmanst
評論 :
2017-06-02 21:59:59 購買了2個
Sara Lee
評論 :
2017-05-27 20:19:56 購買了10個
User_289404
評論 :
2017-05-24 12:57:10 購買了5個
User_085173
評論 :
2017-05-18 11:24:28 購買了144個
cleochung
評論 :
2017-05-16 10:04:40 購買了10個
User_924216
評論 :
2017-05-15 19:39:19 購買了8個
yoyowa
評論 : 優質商戶
2017-05-07 21:45:13 購買了48個
User_821833
評論 :
2017-05-03 23:13:03 購買了12個
Bonnie
評論 :
2017-04-30 20:50:25 購買了8個
Tony
評論 :
2017-04-29 21:34:46 購買了24個
crimson
評論 :
2017-04-22 20:28:45 購買了5個
cleochung
評論 :
2017-04-14 23:13:48 購買了6個